Mobilhuvud

Personaltidning till Björkdalsgruvan

Uppdraget att göra en personaltidning till Björkdalsgruvan är nu klart. Resultatet blev ett magasin på 24 sidor där alla avdelningar finns representerade i både bild och text. Bilder och kort information på alla 125 anställda finns också med. Tanken med tidningen var att personalen (som hela tiden ökar) ska kunna få en överblick över vem som är deras kollegor och på vilken avdelning alla arbetar. Eftersom en mängd entreprenörer också finns inne på området så är det inte alltid självklart vem som är kollega och vem som är inhyrd.
Personaltidning 24 sidor

Bloggarkiv

Länkar